Ok grabbar, detta är en skyddsärm. Om ni skall bli lika duktiga som jag måste ni börja öva redan nu…….