Jag är lite busig idag, man får inte beträda odlade marker…….