Det skvallras på byn att jag är en byracka,är det sant?