Mitt mod är det då inte något fel på. Pang på bara. Kolla fegisen som sätter skyddet framför ansiktet…..