Jag har fått syskon. Jag skall lära dom allt jag kan. Skälla, pissa i husses rabatt och jaga hjortar….